Vimax sprosser på Sunnmøre

Kontakt

Sprossefabrikken Ålesund har i 17 år blitt drevet av Odd som nå har gått av med pensjon.
I løpet av våren 2023 vil det her komme en ny forhandler som skal dekke Sunnmøre og Nordfjord.

Inntil videre kan dere ta kontakt med hovedkontoret, så får dere hjelp:

E-post: firmapost@vimax.no
Telefon: 95412929