Vimax sprosser på Sunnmøre

Ser ut som hvit og bred list.