Vimax sprosser på Sunnmøre

Ser ut som hvit dobbel list.