Vimax sprosser på Sunnmøre

Ser ut som hvit rund list.