Vimax sprosser på Sunnmøre

Ser ut som to hvite lister som møtes i et hjørne.